Elektroninio Parašo Proveržio Programa (E3P)

Darbo Grupės informacija

 

 

 

E3P DG susirinkimai:

 

2009-01-15

Darbotvarkėje: NSC viešinimo prezentacija (Aleksejus Kovaliovas), EK naujienos (Evaldas Židonis), SODROS EDAS metų veiklos apibendrinimas (Valdas Žekonis), Trusted Service Provider metų veiklos pristatymas (Liudas Šakinis), E3P priemonių plano metų rezultatų apžvalga (diskusija).

Nutarta: po 2 savaičių susitikime aptarti E3P priemonių plano priemonę – mobiliuosius makro mokėjimus, pasikviečiant vieną iš gamintojų galimybių pristatymui.

 

2007-11-30

Susitikime su Asmens Duomens Apsaugos  Inspekcija konstatuota, kad asmens identifikavimo duomenys valstybės ir verslo taikymuose turėtų būti panaudojami tik tada, kai tie duomenys reikalingi paslaugoms teikti: PPT. E3P narių ir ADA nuomonės išsiskyrė dėl asmens kodo įslaptinimo: E3P narių teigimu, asmens kodai negali būti slapti, nes jie sukurti tam, kad identifikuotų asmenis, o ne juos autentifikuotų. Be to, šie kodai viešai skelbiami internete, pvz: V ir M, todėl negali būti slapti. ADA nuomone, asmens kodas neša perteklinę informaciją  (gimimo datą) ir nesutiko, kad šis perteklinės informacijos klausimas būtų sprendžiamas atskirai.

 

2007-06-01

Pateikta rekomendacija inicijuoti konsultacijas su Ūkio ministerija dėl kvalifikuotų sertifikatų finansavimo. Sutarta teikti rekomendaciją išlaikyti vartotojų registracijos procedūrą kaip įmanoma paprastesnę, tačiau visomis galimomis priemonėmis mažinti tapatybės vagystės riziką. Paskelbti Apvalaus stalo diskusijos reziumė – minimalų sąrašą pageidaujamų savybių, kurias turėtų tenkinti pasirašyti e-dokumentai, kuriais keičiamasi tarp asmenų. Siūlyta paskelbti vykstančius projektus, jų vykdytojus.

 

2007-05-18

Priimta E3P Priemonių Plano redakcija viešam paskelbimui. Patvirtinta grupė ekspertų, kursiančių „konvergencinę“ pasirašytų e-dokumentų specifikaciją (pirmojo raporto/išvadų tikimasi sulaukti iki birželio pabaigos).

Neatidėliotiniems projektams (iki „konvergencinės“ specifikacijos sukūrimo bei įrankių sutvarkymo) rekomenduota naudoti DigiDoc arba eDoc specifikacijas.

 

2007-05-11

Patvirtinta nuostata skelbti informaciją apie E3P DG susitikimus internete.

 

 

 

 

Darbo Grupės Nariai

    Audrius Kurcevičius (Hansabankas)

    Ramūnas Strauka (Hansabankas)

    Tomas Beinaravičius (Hansabankas)

    Paulius Kriščiūnas (SEB)

    Ugnius Smalskys (SEB)

    Kęstutis Budvytis (SEB)

    Audrius Kantaravičius (DnB NORD)

    Mindaugas Bauža (DnB NORD)

    Linas Cemnolonskas (PAREX)

    Stanislavas Rynkun (PAREX)

    Žydrūnas Milerius (PAREX)

    Šarūnas Chomentauskas (Bitė Lietuva)

    Simonas Anužis (Bitė Lietuva)

    Valdas Žekonis (SODRA)

    Raimundas Veikutis (SODRA)

    Loreta Križanauskienė (Langas į Ateitį)

    Edmundas Kazakevičius (LRVK)

    Evaldas Židonis (IVPK)

    Gytis Nemanis (IVPK)

    Jurgita Domeikienė (VRM)

    Saulius Jastiuginas (VRM)

    Vytautas Krasauskas (VRM)

    Rasa Karosienė (VRM)

    Židrūnas Karalius (VMI)

    Saulius Sidras (VITI)

    Inga Petravičiūtė (Archyvų departamentas)

    Vytautas Pivoriūnas (SAMPO)

    Darius Janulevičius (SAMPO)

   

Darbo grupės dokumentai

  Reikalavimai pasirašytiems e-dokumentams

  E3P priemonių planas        

  Srašas privalomų savybių pasirašytiems e-dokumentams

  Vykstantys projektai

 

 

Kontaktai

    r.sablinskasomnitel.net

 

 

 

 

 

Atnaujinta: 2008-06-2523